Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019

Thực hiện Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135, năm 2019; từ ngày 19/8/2019 đến ngày 30/9/2019, Ban dân tộc tỉnh Điện Biên đã tổ chức 29 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019 trên địa bàn 08 huyện của tỉnh Điện Biên; với sự tham gia của trên 200 học viên là cán bộ, công chức các xã và trên 1.600 học viên là cộng đồng của các xã, thôn, bản thuộc diện đầu tư của Chương trình 135.

Đồng chí Giàng A Dình – Trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng trí Giàng A Dình đã yêu cầu các học viên xác định rõ trách nhiệm và tầm quan trọng của việc tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở để thực hiện tốt mục tiêu đề ra. Ban quản lý lớp đảm bảo các nhu cầu thiết yếu, cấp phát các chế độ cho các học viên theo đúng quy định, chủ động xử lý công việc sáng tạo và hiệu quả.

 Toàn cảnh của lớp tập huấn tại huyện Điện Biên

Tại các lớp tập huấn, học viên được tiếp thu các chuyên đề cơ bản đó là:

Phát triển cộng đồng, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ trong lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động phát triển cộng đồng; Xây dựng và vận hành tổ nhóm, tiếp cận thị trường, liên kết sản xuất; Vai trò của người dân trong tham gia thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; Nâng cao năng lực cho cộng đồng người dân xã/thôn thuộc Chương trình 135 phát triển sản xuất.

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 135; Thực hiện quy trình giám sát đối với Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; Kỹ năng lãnh đạo quản lý điều hành dành cho Chủ đầu tư là cán bộ cấp cơ sở thuộc Chương trình 135; Công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020; Phát triển cộng đồng và các phương pháp phát triển cộng đồng trong xóa đói giảm nghèo trên địa bàn Chương trình 135.

Toàn cảnh của lớp tập huấn tại huyện Mường Nhé

Qua các lớp tập huấn, các học viên được trang bị tài liệu, kiến thức, kỹ năng và trao đổi, thảo luận, học hỏi kinh nghiệm để tham gia tổ chức thực hiện các chính sách tại địa phương đạt hiệu quả cao./. 

Nguyễn Định