Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu Số: 120/2020/QH
Ngày ban hành 19/06/2020
Trích yếu Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Cơ quan ban hành Quốc hội
Lĩnh vực
Loại văn bản Nghị quyết
Tài liệu đính kèm Tải xuống
°
1262 người đang online