http://files.ubdt.gov.vn/ContentFolder/ecm/source_files/2020/11/16/09061464_banner_Dai_hoi_DTTS_2020_20-11-16.jpg

Đoàn đại biểu 54 dân tộc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng (03/12/2020)

Nằm trong chuỗi các hoạt động bên thềm Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020, sáng 03/12/2020, tại đền Thượng trên núi Nghĩa Lĩnh - Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đoàn đại biểu đại diện cho 54 dân tộc do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng...

http://dic.gov.vn/index.php?language=vi&nv=banners&op=click&id=194
https://bluezone.gov.vn/
°
569 người đang online