Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Điện Biên Đông lần thứ III, năm 2019

Đăng ngày 28 - 06 - 2019
100%

Ngày 28/6, UBND huyện Điện Biên Đông long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, giai đoạn 2019-2024. Dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc, cùng 144 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 62.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Đồng chí Lò Văn Mừng,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên Đông đã phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua yêu nước và đã đạt được những thành quả rất quan trọng, góp phần to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; diện mạo vùng đồng bào đang ngày một đổi mới, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên. Đại hội đại biểu các DTTS huyện Điện Biên Đông lần thứ III năm 2019 với chủ đề: “Các dân tộc huyện Điện Biên Đông đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực cùng phát triển”. Đại hội đã thông qua “Quyết tâm thư” với 8 nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện sự nhất trí và quyết tâm thực hiện tốt những chính sách và nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao đời sống của nhân dân, phấn đấu mỗi năm giảm trên 5% hộ nghèo; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào các dân tộc; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; Bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; kiên quyết xóa bỏ mọi hủ tục, tập quán lạc hậu.

 Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã chúc mừng những kết quả nổi bật mà cấp ủy, chính quyền và đồng bào dân tộc thiểu số huyện Điện Biên Đông đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị: Sau đại hội, Cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị của thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và các nhóm giải pháp công tác dân tộc giai đoạn (2019 - 2024) mà Đại hội đã đề ra; tiếp tục tăng cường quán triệt sâu rộng về thành công của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Điện Biên Đông lần thứ III, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện chính trị, lịch sử lớn của tỉnh, của đất nước.

Nhân dịp này, UBND huyện Điện Biên Đông đã trao giấy khen cho 15 tập thể và 71 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc nhiệm kỳ 2014 - 2019. Và đã bầu ra được 25 Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ III của tỉnh tổ chức.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Các cháu thiếu niên nhi đồng chào mừng Đại hội

Ảnh lưu niệm của các đại biểu dự Đại hội

Thu Hường

Tin mới nhất

Khai mạc Giải cầu lông Khối thi đua Tổng hợp - Đối ngoại (mở rộng) năm 2019(22/12/2019 9:04 CH)

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III, năm 2019(10/12/2019 4:02 CH)

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019(13/11/2019 9:15 SA)

Đại hội Dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019 kết thúc tốt đẹp, hướng tới Đại hội DTTS...(26/09/2019 10:47 CH)

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa lần thứ III, năm 2019(05/07/2019 10:07 CH)

°
1432 người đang online