Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 07/08/2018 của UBND tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 22 - 03 - 2019
100%

Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 07/08/2018 của UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án ''Hỗ trợ hoạt  động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025'' trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tải về

Tin mới nhất

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử(06/08/2020 10:47 CH)

Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS$MN và Khung Chương trình mục tiêu...(10/10/2019 9:41 CH)

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên;(22/03/2019 10:46 CH)

Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 07/08/2018 của UBND tỉnh Điện Biên(22/03/2019 3:49 CH)

Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ;(21/03/2019 10:38 CH)

°
1036 người đang online