Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 21 - 03 - 2019
100%

Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tải về

Tin mới nhất

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử(06/08/2020 10:47 CH)

Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS$MN và Khung Chương trình mục tiêu...(10/10/2019 9:41 CH)

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên;(22/03/2019 10:46 CH)

Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 07/08/2018 của UBND tỉnh Điện Biên(22/03/2019 3:49 CH)

Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ;(21/03/2019 10:38 CH)

°
1405 người đang online