Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ;

Đăng ngày 21 - 03 - 2019
100%

Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án ''Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021; Tải về

Tin mới nhất

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone - Khẩu trang điện tử(06/08/2020 10:47 CH)

Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS$MN và Khung Chương trình mục tiêu...(10/10/2019 9:41 CH)

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên;(22/03/2019 10:46 CH)

Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 07/08/2018 của UBND tỉnh Điện Biên(22/03/2019 3:49 CH)

Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ;(21/03/2019 10:38 CH)

°
1558 người đang online