Kế hoạch số 58/KH-BDT ngày 15/02/2019 của Ban Dân tộc

Đăng ngày 21 - 03 - 2019
100%

Kế hoạch số 58/KH-BDT ngày 15/02/2019 của Ban Dân tộc thực hiện Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2019; tải về

Tin mới nhất

Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS$MN và Khung Chương trình mục tiêu...(10/10/2019 9:41 CH)

Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Điện Biên;(22/03/2019 10:46 CH)

Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 07/08/2018 của UBND tỉnh Điện Biên(22/03/2019 3:49 CH)

Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/08/2017 của Thủ tướng Chính phủ;(21/03/2019 10:38 CH)

Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; (21/03/2019 9:25 CH)

°
4804 người đang online