Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên

Đăng ngày 15 - 03 - 2019
100%

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ; quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ thưc hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tải về

Tin mới nhất

Quyết định 499/QĐ-TTg ngày 10/4/2020, Phê duyệt Chương trình ‘‘Bảo vệ và phát triển các Dân tộc...(16/04/2020 9:58 CH)

Nghị quyết 12/NQ-CP 2020 thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số, miền núi(30/03/2020 9:58 CH)

Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...(30/03/2020 9:17 CH)

Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2019(01/10/2019 10:45 CH)

Thực hiện hỗ trợ vật tư phân bón, trang phục truyền thống dân tộc Si La, năm 2019(13/07/2019 3:11 CH)

°
1104 người đang online