Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III, năm 2019

Đăng ngày 10 - 12 - 2019
100%

Sáng ngày 10/12, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh lần thứ III, năm 2019 chính thức được diễn ra. Đại hội diễn ra trong không khí vui mừng, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Chỉ đạo Đại hội Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng 250 đại biểu đại diện cho 59 vạn đồng bào thuộc 19 DTTS trong toàn tỉnh. Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

 Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III, năm 2019

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhân dân các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên luôn đoàn kết, đùm bọc tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tự lực tự cường cần cù, chịu khó vươn lên trong lao động sản xuất làm giàu chính đáng, có ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong những năm qua việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án và chính sách cho đồng bào DTTS đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch thể hiện việc lựa chọn các nội dung hỗ trợ, công trình xây dựng, địa điểm xây dựng theo nguyện vọng của nhân dân; hệ thống chính trị được củng cố; công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo đã có sự kết hợp giữa chính quyền địa phương với các cấp, các ngành, đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thực hiện; thu hút được đông đảo lực lượng xã hội tham gia. Diện mạo nông thôn vùng đồng bào DTTS nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh có những chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực đã góp phần tăng tỉ lệ học sinh đến trường, đội ngũ trí thức là người DTTS ngày càng tăng cao, góp phần tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh là người DTTS. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng tốt hơn; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III, năm 2019

Kết quả thực hiện chính sách dân tộc, phát triền cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cụ thể  tổng nguồn vốn từ chương trình 135 trong cả giai đoạn 2014 - 2019 là 833,209 tỷ đồng; chương trình 30a hơn 800 tỷ đồng; hỗ trợ giống nông nghiệp, muối iot theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên 100 tỷ đồng; gần 70 tỷ đồng hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ… Tỷ lệ cán bộ là người DTTS trong tỉnh ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Giai đoạn 2014-2018 có 1.521 cán bộ được tuyển dụng là người DTTS, chiếm 54,5% tổng tuyển dụng. Hiện tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS chiếm 41, 99% cán bộ toàn tỉnh…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lê Sơn Hải và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đều biểu dương, ghi nhận sự cố gắng vươn lên và những kết quả mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn khẳng định: Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Điện Biên lần thứ III, là dịp biểu dương, tôn vinh những đóng góp của đồng bào các DTTS trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào. Đồng chí tin tưởng rằng, đồng bào các DTTS trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lê Sơn Hải trao Bằng khen của Ủy ban Dân tộc cho các cá nhân.

Đ/c Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế, cần sự quyết tâm hơn nữa để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Trong đó đề cao việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; triển khai thực hiện có hiệu quả, bền vững các chính sách dân tộc và chương trình, dự án vùng đồng bào DTTS; coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đại hội đã bầu ra 42 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 và thông qua Quyết tâm thư của Đại hội,

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 30 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Hương Giang

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020 thành công tốt đẹp(05/12/2020 12:21 SA)

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020(04/12/2020 10:16 SA)

Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 họp phiên trù bị(04/12/2020 12:12 SA)

Đoàn đại biểu 54 dân tộc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng(03/12/2020 10:58 CH)

Ban Tổ chức họp với Trưởng các Đoàn đại biểu về dự Đại hội Đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam...(03/12/2020 4:54 CH)

°
467 người đang online