Đại hội Dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019 kết thúc tốt đẹp, hướng tới Đại hội DTTS cấp tỉnh.

Đăng ngày 26 - 09 - 2019
100%

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III, năm 2019. Đến ngày 25/7/2019, 10/10 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong Đại hội và bầu ra được những đại biểu xuất sắc để tham dự Đại hội cấp tỉnh, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10.

Đồng chí Giàng A Dình - Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, Phó ban Trường trực chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh tặng hoa chúc mừng 

Được sự quan tâm của Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương mở đầu Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số là huyện Điện Biên và kết thúc là huyện Mường Nhé. Đại hội đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn với nhiều nội dung, hoạt động diễn ra, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, đồng tình ủng hộ của đồng bào các DTTS trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tinh tế địa phương.

Công tác chuẩn bị trước Đại hội được tổ chức chu đáo trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, cơ sở vật chất, lễ tân, khánh tiết, hậu cần được đảm bảo an toàn, đầy đủ các nội dung báo cáo thực hiện đúng hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh. Tại đại hội cấp huyện, thị xã, thành phố cũng đã thông qua Quyết tâm thư thể hiện quyết tâm của đồng bào dân tộc các DTTS luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, yêu nước vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau xây dựng địa phương ngày càng ổn định và phát triển. Nhân dịp này Ban Chỉ đạo Đại hội đã tặng giấy khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019 và đã bầu ra được những đại biểu xuất sắc ở các huyện để tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS cấp tỉnh.

Bên cạnh những kết quả mà cấp huyện đã đạt được thì công tác phối hợp giữa cơ quan thường trực Đại hội và các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện chưa thật sự nhịp nhàng, chặt chẽ, thiếu sự quan tâm, nhiệt tình và chưa phát huy hết trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công. Báo cáo tham luận chưa sát với nội dung, chưa đánh giá sâu tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn. Các tham luận của tập thể, cá nhân điển hình không có thời gian để trình bày hết tại Đại hội.

Với những tồn tại, hạn chế như vậy Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu cấp tỉnh cần có những giải pháp cụ thể, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt Chương trình Đại hội sắp tới của tỉnh diễn ra vào tháng 10.

Hương Giang

Tin mới nhất

Khai mạc Giải cầu lông Khối thi đua Tổng hợp - Đối ngoại (mở rộng) năm 2019(22/12/2019 9:04 CH)

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III, năm 2019(10/12/2019 4:02 CH)

Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019(13/11/2019 9:15 SA)

Đại hội Dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019 kết thúc tốt đẹp, hướng tới Đại hội DTTS...(26/09/2019 10:47 CH)

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tủa Chùa lần thứ III, năm 2019(05/07/2019 10:07 CH)

°
2111 người đang online